TỪ VỰNG THÔNG DỤNG#16【一石二鳥(いっせきにちょう)】

Dịch: Một mũi tên trúng hai đích Ý nghĩa: Khi làm một việc mà đạt được hai mục đích. Ví dụ:① A:歩(ある)いて学校(がっこう)に来ることにしたの。B:運動(うんどう)にもなるしバス代(だい)もかからないし、一石二鳥だね。A: Tớ đã quyết […] Xem thêm