Ý nghĩa: 【イケメン】mang ý nghĩa người đàn ông đẹp trai, ngầu. 「イケ」trong「イケメン」là viết tắt của 「いけている」mang ý nghĩa 【かっこいい】(ngầu)、とても魅力的 (hấp dẫn).
Còn「メン」chỉ 「men」trong tiếng Anh mang nghĩa đàn ông và chỉ 「顔(かお)」を表す「面(めん)」phần khuôn mặt. Chính vì vậy khi kết hợp 2 cụm từ này ta sẽ có 「イケメン」với ý nghĩa là “người đàn ông đẹp trai” (thường dùng để chỉ những người đàn ông có khuôn mặt đẹp trai nhé mọi người :D)
Tóm lại:
「イケ+メン=イケメン」
イケている→かっこいい・魅力的
メン→men(=男性)・面(=顔)

イケメン

Ví dụ
①あのお医者(いしゃ)さんはイケメンだね。
→Anh bác sĩ kia đẹp trai nhờ *.*

②彼(かれ)はイケメン歌手(かしゅ)として、とても人気(にんき)がある。
→Anh ấy là ca sĩ rất đẹp trai, cực kì được yêu mến.

③山田君(やまだくん)の弟(おとうと)はイケメンなんだって。
→Nghe nói cậu em trai của anh Yamada đẹp trai lắm.

④あの先生(せんせい)はイケメンというわけではないよね…
→Thầy giáo kia không hẳn là đẹp trai nhỉ.

Comment dưới bài viết người mà bạn cho là イケメン nhé 😀
Đừng quên theo dõi những bài viết tiếp theo của Jdict nhé!

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *